Eliyahu M. Goldratt

Tác giả: Eliyahu M. Goldratt

Eliyahu Moshe Goldratt là một chuyên gia quản lý kinh doanh người Israel.

Ông đã phát triển nhiều lý thuyết và công cụ quản lý kinh doanh như Kỹ thuật sản xuất được tối ưu hóa, Lý thuyết về các ràng buộc, Quy trình tư duy, Drum-Buffer-Rope, Quản lý dự án chuỗi quan trọng và các công cụ dẫn xuất TOC khác.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.