Hugh Macleod

Tác giả: Hugh Macleod

Hugh MacLeod đã sáng tác và viết về cuộc sống cũng như kinh doanh trong suốt hơn ba thập kỷ. Trong tâm hồn của Hugh, nghệ thuật có sức mạnh biến đổi kinh doanh. Hình ảnh có thể truyền tải ý tưởng, tầm nhìn, niềm tin, văn hóa và mục đích nhanh chóng, hiệu quả và sâu sắc hơn bất kỳ phương pháp truyền thông kinh doanh nào khác.

Với Gapingvoid, Hugh đã tạo ra các tác phẩm độc đáo cho một số tổ chức lớn nhất trên thế giới như Intel, USAF, Microsoft, Roche, Zappos và MIT. Công việc của ông được trưng bày tại hơn 5.000 công ty trên toàn cầu.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.