James Hiebert

Tác giả: James Hiebert

Tiến sĩ James Hiebert là một giáo sư danh dự tại Trường Giáo dục thuộc Đại học Delaware. Ông quan tâm nghiên cứu về cách cải thiện phương pháp giảng dạy và học tập trong lớp học toán.

Ông đã tiến hành nghiên cứu về quá trình học tập của học sinh trong nhiều môi trường giảng dạy khác nhau, bao gồm một nghiên cứu kéo dài trong 4 năm để so sánh học sinh tiểu học được hướng dẫn dựa trên khái niệm với học sinh được hướng dẫn theo thủ tục.

Ngoài ra, ông còn là giám đốc của nghiên cứu video toán học TIMSS-R năm 1999, tham gia vào một nghiên cứu quy mô lớn để so sánh phương pháp giảng dạy toán học lớp 8 ở sáu quốc gia có thành tích cao với phương pháp giảng dạy ở Hoa Kỳ.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.