Sách nói Lỗ Hổng Giảng Dạy

Lỗ Hổng Giảng Dạy

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Giới thiệu nội dung

Mục đích của quyển sách "Lỗ hổng giảng dạy" là nhằm đưa việc giảng dạy trong lớp gần với trọng tâm của hoạt động giáo dục. Việc giảng dạy được coi là chìa khóa để cải thiện quá trình học của sinh viên. Nếu không có sự thay đổi trong việc giảng dạy, sinh viên sẽ không nhận thấy sự khác biệt. Nhiều chính sách và sáng kiến cải tiến gần đây đã xác nhận quan điểm này. Có nhiều quan tâm đáng kể đối với việc cải tiến việc dạy học.

Tuy nhiên, có một số điều thú vị xảy ra. Sự quan tâm ngày càng tăng đối với việc cải tiến việc dạy học lại phát triển theo một hướng khác với suy nghĩ của chúng ta. Đơn giản mà nói, hầu hết các chính sách cải tiến việc giảng dạy trong lớp học tập trung vào việc cải tiến giáo viên hơn là cải tiến việc giảng dạy và đặt sự quan tâm vào người trong lớp học hơn là những gì họ làm khi dạy học.

Hầu hết các chính sách cải tiến giáo dục nhằm tuyển dụng giáo viên tốt hơn: nâng cao tiêu chuẩn chất lượng của giáo viên, làm cho quá trình cấp bằng khó khăn hơn và cải thiện mức lương và điều kiện làm việc của giáo viên. Ít có chính sách thể hiện sự quan tâm đến phương pháp mà giáo viên sẽ sử dụng để khuyến khích quá trình học tốt hơn của sinh viên. Điều này cho thấy sự phân biệt quan trọng giữa giáo viên và việc giảng dạy.

Tiến sĩ James Hiebert là một giáo sư danh dự tại Trường Giáo dục thuộc Đại học Delaware. Ông quan tâm nghiên cứu về cách cải thiện phương pháp giảng dạy và học tập trong lớp học toán.

Ông đã tiến hành nghiên cứu về quá trình học tập của học sinh trong nhiều môi trường giảng dạy khác nhau, bao gồm một nghiên cứu kéo dài trong 4 năm để so sánh học sinh tiểu học được hướng dẫn dựa trên khái niệm với học sinh được hướng dẫn theo thủ tục.

Ngoài ra, ông còn là giám đốc của nghiên cứu video toán học TIMSS-R năm 1999, tham gia vào một nghiên cứu quy mô lớn để so sánh phương pháp giảng dạy toán học lớp 8 ở sáu quốc gia có thành tích cao với phương pháp giảng dạy ở Hoa Kỳ.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.