Jeffrey Rothfeder

Tác giả: Jeffrey Rothfeder

Jeffrey Rothfeder là một nhà báo kinh doanh có kinh nghiệm, trước đây ông là Tổng biên tập của International Business Times và từng là BTV điều hành tại Time Inc. Chuyên môn của ông bao gồm nhiều lĩnh vực như lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, toàn cầu hóa, quyền riêng tư, bảo mật công nghệ, sản xuất kinh doanh và các mô hình kinh tế.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.