Jody Hoffer Gittell

Tác giả: Jody Hoffer Gittell

Jody Hoffer Gittell là một giáo sư tại Trường Heller thuộc Đại học Brandeis. Bà cũng là Giám đốc Khoa Hợp tác Điều phối Quan hệ, Đồng sáng lập và Thành viên Hội đồng Phân tích Phối hợp Quan hệ, cũng như là Thành viên Học thuật tại Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống Thông tin MIT. Gittell đã phát triển Lý thuyết Phối hợp Quan hệ để giúp hiểu cách các bên liên quan có thể đạt được kết quả mong muốn khi phối hợp với nhau.

Theo lý thuyết này, công việc có tính phụ thuộc lẫn nhau cao sẽ được phối hợp hiệu quả nhất thông qua các mối quan hệ chia sẻ mục tiêu, chia sẻ kiến thức và tôn trọng lẫn nhau, được hỗ trợ bởi sự thường xuyên, kịp thời, chính xác, giao tiếp giải quyết vấn đề.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.