Liễu Phàm

Tác giả: Liễu Phàm

Viên Liễu Phàm, còn được biết đến với tên thật là Viên Hoàng, là một viên quan trong triều đại Minh, xuất thân từ làng Ngô Giang, phủ Tô Châu.

Công trình nổi tiếng của ông là Nhiếp Sinh Tam Yếu và Viên Liễu Phàm Tiên Sinh Tĩnh Tọa Yếu Quyết, Liễu Phàm Tứ Huấn. Quyển Tĩnh Tọa Yếu Quyết được chia thành ba phần: Dự Hành, Tu Chứng và Điều Tức.

Phần Dự Hành giới thiệu những yếu tố quan trọng trong việc tu luyện tĩnh tọa, tập trung vào điều tâm, duyên thu tâm, đào tạo tâm, tu luyện khí trong tĩnh lặng và rèn luyện tinh thần. Phần Tu Chứng thảo luận về trải nghiệm cá nhân trong việc tọa thiền. Phần Điều Tức giới thiệu ba phương pháp điều tức trong Thiên Thai Tông của Phật giáo, bao gồm Lục Diệu Môn, Thập Lục Đặc Thắng và Thông Minh Quán.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.