Sách nói Liễu Phàm Tứ Huấn

Liễu Phàm Tứ Huấn

  • 1

Giới thiệu nội dung

Sách "Bốn bài giáo huấn của người xưa" là một tài liệu được truyền lại từ lâu đời trong dân gian Trung Quốc. Tác giả của nó, Liễu Phàm tiên sinh, là một nhà học rộng, đã đam mê nghiên cứu sách vở từ khi còn nhỏ. Sau khi đỗ đạt và trở thành quan chính, ông đã thực hiện nhiều việc có ích cho đất nước và nhân dân, được nhiều người biết đến.

Tuy nhiên, Liễu Phàm trở nên nổi tiếng không chỉ vì ông là một vị quan cương trực, được yêu mến bởi nhân dân và có nhiều đóng góp cho triều đình, mà hơn hết là vì ông đã dành nhiều tâm huyết và nỗ lực để soạn ra bốn chương đoản văn, được gọi là "Giới tử văn" (văn răn dạy con) để dạy con cái của mình. Sau đó, tác phẩm này được phổ biến rộng rãi trong đời và trở thành sách "Bốn bài giáo huấn của người xưa" mà bạn đang đọc.

Viên Liễu Phàm, còn được biết đến với tên thật là Viên Hoàng, là một viên quan trong triều đại Minh, xuất thân từ làng Ngô Giang, phủ Tô Châu.

Công trình nổi tiếng của ông là Nhiếp Sinh Tam Yếu và Viên Liễu Phàm Tiên Sinh Tĩnh Tọa Yếu Quyết, Liễu Phàm Tứ Huấn. Quyển Tĩnh Tọa Yếu Quyết được chia thành ba phần: Dự Hành, Tu Chứng và Điều Tức.

Phần Dự Hành giới thiệu những yếu tố quan trọng trong việc tu luyện tĩnh tọa, tập trung vào điều tâm, duyên thu tâm, đào tạo tâm, tu luyện khí trong tĩnh lặng và rèn luyện tinh thần. Phần Tu Chứng thảo luận về trải nghiệm cá nhân trong việc tọa thiền. Phần Điều Tức giới thiệu ba phương pháp điều tức trong Thiên Thai Tông của Phật giáo, bao gồm Lục Diệu Môn, Thập Lục Đặc Thắng và Thông Minh Quán.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.