Lưu Hướng

Tác giả: Lưu Hướng

Lưu Hướng sinh vào năm thứ 4 của thời Nguyên Phượng (77 TCN), thời kỳ cai trị của vua Hán Chiêu Đế. Ông là cháu bốn đời của Sở Nguyên Vương Lưu Giao, em trai của vua Hán Cao Tổ.

Gia phả của ông là Sở Nguyên Vương Lưu Giao → Hưu Ý hầu Lưu Phú → Lưu Tích Cường → Lưu Đức → Lưu Hướng. Ông là con thứ hai của Dương Thành hầu Lưu Đức, có một người anh là Lưu An Dân và một người em trai tên Lưu Khánh Kỵ (không rõ họ của anh em này). Từ nhỏ, ông được biết đến là một đứa trẻ thông minh, uyên thâm kiến thức, văn chương tuyệt đỉnh và tính tình thẳng thắn, cương trực.

Gia đình ông đã tạo điều kiện cho ông được đọc nhiều sách vở, vì vậy ông sớm trở thành chuyên gia về thiên văn và tinh tượng.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.