Sách nói Nhị Thập Tứ Hiếu

Nhị Thập Tứ Hiếu

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22

Giới thiệu nội dung

Lòng hiếu thảo với cha mẹ là một trong những nghĩa vụ cơ bản của con cái. Điều này là nền tảng của đạo đức và đạo lý, là cơ sở để xây dựng các mối quan hệ tình cảm trong gia đình và xã hội, cũng như là thước đo đạo đức của mỗi người. Cha mẹ có trách nhiệm lớn lao trong việc nuôi dạy con cái trở nên tốt hơn. Ngược lại, con cái có trách nhiệm phải hiếu thảo với cha mẹ. Những người con hiếu thảo thường là những công dân tốt, có tinh thần trách nhiệm cao đối với gia đình và xã hội.

Cuốn sách Nhị Thập Tứ Hiếu Toàn Tập giới thiệu những tấm gương sáng về lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ, nhằm nhấn mạnh ý nghĩa giáo dục "làm con phải hiếu" cho thế hệ sau.

Lưu Hướng sinh vào năm thứ 4 của thời Nguyên Phượng (77 TCN), thời kỳ cai trị của vua Hán Chiêu Đế. Ông là cháu bốn đời của Sở Nguyên Vương Lưu Giao, em trai của vua Hán Cao Tổ.

Gia phả của ông là Sở Nguyên Vương Lưu Giao → Hưu Ý hầu Lưu Phú → Lưu Tích Cường → Lưu Đức → Lưu Hướng. Ông là con thứ hai của Dương Thành hầu Lưu Đức, có một người anh là Lưu An Dân và một người em trai tên Lưu Khánh Kỵ (không rõ họ của anh em này). Từ nhỏ, ông được biết đến là một đứa trẻ thông minh, uyên thâm kiến thức, văn chương tuyệt đỉnh và tính tình thẳng thắn, cương trực.

Gia đình ông đã tạo điều kiện cho ông được đọc nhiều sách vở, vì vậy ông sớm trở thành chuyên gia về thiên văn và tinh tượng.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.