Lưu Trọng Lư

Tác giả: Lưu Trọng Lư

Lưu Trọng Lư là người quê ở làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông sinh ra trong một gia đình quan lại theo truyền thống nho học. Trong thời thơ ấu, ông đã đi học ở trường tỉnh và sau đó tiếp tục học ở Huế (đến năm thứ 3 tại trường Quốc học Huế) và Hà Nội. Tuy nhiên, sau đó ông quyết định bỏ học để trở thành một giáo viên tự do, nhà văn và nhà báo để kiếm sống.

Vào năm 1932, ông là một trong những nhà thơ tiên phong và tích cực ủng hộ phong trào Thơ mới.

Trong giai đoạn 1933-1934, ông đã lập ra Ngân Sơn tùng thư tại Huế.

Năm 1941, ông và tác phẩm thơ của ông được Hoài Thanh và Hoài Chân giới thiệu trong tuyển tập Thi nhân Việt Nam.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ông tham gia vào hoạt động Văn hóa cứu quốc tại Huế. Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, ông tham gia vào hoạt động tuyên truyền và văn nghệ tại Bình Trị Thiên và Liên khu IV.

Sau năm 1954, ông làm việc tại Bộ Văn hóa và trở thành Tổng Thư ký của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Năm 1957, ông trở thành thành viên của Hội Nhà văn Việt Nam.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.