Matthieu Ricard

Tác giả: Matthieu Ricard

Ngài sinh vào ngày 15/02/1946 tại Aix-les-Bains, Savoie, thuộc quốc gia Pháp. Cha ngài là ông Jean-Francois Revel (Jean-Francois Ricard), một triết gia Pháp nổi tiếng. Mẹ ngài là một họa sĩ trừu tượng Lurical và là một nữ tu Phật giáo Tây Tạng có tên là Yahne Le Toumelin. Ngài lớn lên trong một gia đình tri thức ở Pháp.

Sau khi hoàn thành khóa học Tiến sĩ về Di truyền học Phân tử tại Viện Pasteur danh tiếng, ngài đã quyết định hiến dâng cuộc sống của mình cho Phật giáo tại dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Năm 1972, sau khi làm xong luận án Tiến sĩ, ngài đã từ bỏ ngành khoa học và tập trung vào việc tu theo truyền thống Kim Cương thừa của Phật giáo Tây Tạng.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.