Sách nói - Nghe sách nói miễn phí, truyện audio, chất lượng cao

Tác giả: Napoleon Hill

Napoleon Hill (26/10/1883 – 08/11/1970) là một tác giả người Mỹ, được biết đến như một người tiên phong trong lĩnh vực Khoa học Thành công. Ông từng là cố vấn cho hai Tổng thống Hoa Kỳ là Woodrow Wilson và Franklin D. Roosevelt. Với Triết lý làm giàu được trình bày trong cuốn sách cùng tên, ông đã ảnh hưởng đến thành công của rất nhiều người. Napoleon Hill đã viết hơn 30 cuốn sách và sách giáo khoa, trong đó có cuốn Success through a Positive Mental Attitude được viết cùng với W. Clement Stone. Ngoài ra, ông cũng là người sáng lập ba tạp chí: Hill's Golden Rule (1919), Napoleon Hill's Magazine (1921) và Inspiration Magazine (1931).