Nguyễn Tiến Hưng

Tác giả: Nguyễn Tiến Hưng

Nguyễn Tiến Hưng sinh năm 1935, là một tiến sĩ kinh tế và từng giữ chức Tổng trưởng Kế hoạch của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, đồng thời là cố vấn của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.

Hiện ông đang làm giáo sư tại Đại học Howard ở Washington, D.C., Hoa Kỳ. Ông cũng là tác giả của ba cuốn sách bán chạy nhất là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986), Khi đồng minh tháo chạy (2005) và Tâm tư tổng thống Thiệu (2010).

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.