Sách nói Khi Đồng Minh Tháo Chạy

Khi Đồng Minh Tháo Chạy

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

Giới thiệu nội dung

Khi đồng minh rút lui bao gồm năm phần, được chia thành hai mươi chương, mỗi chương có một tiêu đề để giải thích ý chính của nó. Tác phẩm này có tổng cộng 705 trang, trong đó có hơn 170 trang phụ lục (từ trang 497 đến trang 701), bao gồm các bản sao của những tài liệu mật được trao đổi giữa ba tổng thống Richard Nixon, Gerald Ford và Nguyễn Văn Thiệu.

Một số thư từ và tài liệu trong phụ lục đã được tác giả dịch và đưa vào sách để làm rõ thêm về chủ đề của tác phẩm. Ngoài ra, còn có Ghi Chú, Sách Tham khảo và Danh Mục để độc giả tham khảo và đánh giá tính trung thực của các trích dẫn và tham khảo của tác giả.

Nguyễn Tiến Hưng sinh năm 1935, là một tiến sĩ kinh tế và từng giữ chức Tổng trưởng Kế hoạch của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, đồng thời là cố vấn của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.

Hiện ông đang làm giáo sư tại Đại học Howard ở Washington, D.C., Hoa Kỳ. Ông cũng là tác giả của ba cuốn sách bán chạy nhất là Hồ sơ mật Dinh Độc Lập (The Palace File, 1986), Khi đồng minh tháo chạy (2005) và Tâm tư tổng thống Thiệu (2010).

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.