Nicholas Boothman

Tác giả: Nicholas Boothman

Nicholas Boothman, một tác giả và diễn giả người Anh, hiện đang sống tại Toronto. Vào năm 1982, Boothman thành lập công ty quảng cáo Corporate Images. Sau đó, ông sáng lập Thập kỷ Công nghệ Thuyết phục. Sau 25 năm làm nghề nhiếp ảnh thời trang và quảng cáo, Boothman chuyển sang lĩnh vực quảng bá lập trình ngôn ngữ thần kinh, một kỹ thuật gây tranh cãi mà Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia đi đến kết luận là thiếu cơ sở khoa học.

Vào năm 1999, ông viết cuốn sách đầu tiên mang tựa đề "Làm thế nào để khiến mọi người thích bạn trong 90 giây với ít thời gian hơn". Cuốn sách đã được đánh giá bởi Publishers Weekly.

Cuốn sách "Làm thế nào để khiến ai đó phải lòng bạn trong 90 phút hoặc ít hơn", của Boothman đã được xuất bản vào năm 2004 bởi Công ty xuất bản Workman.

Vào năm 2010, ông đã xuất bản cuốn sách mang tựa đề "Thuyết phục họ trong 90 giây hoặc ít hơn: Tạo các kết nối tức thì mang lại hiệu quả trong kinh doanh và trong cuộc sống".

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.