Paul Brunton

Tác giả: Paul Brunton

Paul Brunton là bút danh của Raphael Hurst (21/10/1898 - 27/7/1981), một tác giả người Anh viết về tâm linh. Ông nổi tiếng với việc lan truyền chủ nghĩa tâm linh Tân Ấn Độ giáo trong văn hóa phương Tây, đặc biệt là thông qua cuốn sách bán chạy A Search in Secret India (1934), đã được dịch sang hơn 20 ngôn ngữ.

Brunton đề xuất học thuyết "Chủ nghĩa tinh thần" để phân biệt với chủ nghĩa duy tâm chủ quan của phương Tây. Ông trình bày học thuyết này trong cuốn The Hidden Teaching Beyond Yoga (1941, tái bản mới 2015 của North Atlantic Books), Trí tuệ của Bản ngã (1943, tái bản mới 2015 của North Atlantic Books) và trong bộ sách The Notebooks of Paul Brunton gồm 16 tập (Larson Publications, 1984-1988).

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.