Phạm Thị Thúy

Tác giả: Phạm Thị Thúy

Tiến sĩ Phạm Thị Thuý là tiến sĩ ngành xã hội học , là một thạc sĩ ngành tâm lí học và đồng thời cũng đang là giảng viên trường Học viện Hành chính Quốc Gia .

Chị là một diễn giả nổi tiếng ở rất nhiều các lĩnh vực như : Kỹ năng làm cha mẹ , kỹ năng mềm, thai giáo, phương pháp sự phạm, tham vấn tâm lý.

Chị luôn đau đáu được lan toả thật nhiều những kiến thức, những câu truyện để giúp cho thật nhiều người có cuộc sống HẠNH PHÚC hơn.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.