Robert Ashton

Tác giả: Robert Ashton

"Tôi miêu tả bản thân là một tác giả, doanh nhân xã hội và đôi khi là nhà hoạt động. Tôi thật sự tin rằng sách có thể truyền cảm hứng để thay đổi và suốt nhiều năm, tôi đã viết các cuốn sách dựa trên kinh nghiệm cá nhân để giúp mọi người khởi đầu và phát triển kinh doanh của riêng họ." - Robert chia sẻ.

Hiện tại, ông đang viết một cuốn sách để thể hiện ý thức cộng đồng và sự gắn bó đã được coi là điều hiển nhiên cách đây 100 năm ở vùng nông thôn nước Anh, và đang trở lại từ từ khi chúng ta xây dựng lại cuộc sống và nền kinh tế của chúng ta sau đại dịch gần đây.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.