Sách nói Kế Hoạch Cuộc Đời

Kế Hoạch Cuộc Đời

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Giới thiệu nội dung

Mọi người đều có những thay đổi muốn thực hiện. Những thay đổi mà chúng ta cảm thấy không thể kiểm soát hoặc không thể đạt được. Có lẽ chúng ta đã từng cố gắng thay đổi mà không thành công. Đừng lo, vấn đề quan trọng là bạn có sẵn lòng tiếp tục nỗ lực cho đến khi thành công không. Không có định nghĩa chính xác về thành công. Thành công là bất cứ điều gì bạn quyết định phải đạt được.

Thành công là cá nhân và điều khiến người này thấy thành công có thể khiến người khác thấy thất bại. Tất cả phụ thuộc vào cảm nhận của bạn. Nếu bạn đang thành công và nhận ra điều đó, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và thoả mãn. Thành công bền vững luôn là kết quả của sự nỗ lực tích lũy từ nhiều bước nhỏ. Thành công không phải là việc nhảy vọt đến một mục tiêu khó khăn, mà là sự kiên nhẫn trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của bạn.

Kế hoạch cuộc sống của bạn cần được thiết kế dựa trên cuộc sống, khát vọng và nhu cầu của bạn. Nghệ thuật làm cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn là có những bước nhỏ khả thi. Nhiều bước đi ngắn sẽ kéo dài; những bước đi quá dài sẽ mệt mỏi và có nguy cơ trượt ngã.

"Tôi miêu tả bản thân là một tác giả, doanh nhân xã hội và đôi khi là nhà hoạt động. Tôi thật sự tin rằng sách có thể truyền cảm hứng để thay đổi và suốt nhiều năm, tôi đã viết các cuốn sách dựa trên kinh nghiệm cá nhân để giúp mọi người khởi đầu và phát triển kinh doanh của riêng họ." - Robert chia sẻ.

Hiện tại, ông đang viết một cuốn sách để thể hiện ý thức cộng đồng và sự gắn bó đã được coi là điều hiển nhiên cách đây 100 năm ở vùng nông thôn nước Anh, và đang trở lại từ từ khi chúng ta xây dựng lại cuộc sống và nền kinh tế của chúng ta sau đại dịch gần đây.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.