Robert J. Samuelson

Tác giả: Robert J. Samuelson

Robert Jacob Samuelson (sinh ngày 23 tháng 12 năm 1945) là một nhà báo bảo thủ của The Washington Post, nơi ông đã viết về các vấn đề kinh doanh và kinh tế từ năm 1977. Ông là người phụ trách chuyên mục cho tạp chí Newsweek từ năm 1984 đến năm 2011.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.