Sách nói Cuộc Đại Lạm Phát & Những Hệ Lụy

Cuộc Đại Lạm Phát & Những Hệ Lụy

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Giới thiệu nội dung

Cuốn sách "Cuộc Đại Lạm Phát & Những Hệ Lụy" của tác giả Robert J. Samuelson là một tài liệu quan trọng về lịch sử kinh tế của Hoa Kỳ trong giai đoạn sau Thế chiến II, tập trung vào vấn đề lạm phát. Cuốn sách này giúp người đọc hiểu rõ hơn về nguyên nhân và hậu quả của cuộc Đại Lạm Phát tại Mỹ từ năm 1960 đến 1979.

Tác phẩm của Samuelson bao gồm việc phân tích những sai lầm chính sách đã dẫn đến giai đoạn lạm phát bùng nổ ở Mỹ và tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế và xã hội của người dân Mỹ. Cuốn sách tập trung vào cách cuộc Đại Lạm Phát đã thay đổi chính trị và kinh tế của nước Mỹ, đồng thời làm nảy sinh ra các hậu quả như sự gia tăng trong lĩnh vực bất động sản và thị trường chứng khoán, và cả sự xuất hiện của toàn cầu hóa.

Tác phẩm này cũng thảo luận về sự kết thúc của cuộc Đại Lạm Phát và cách mà nó đã tác động đến xã hội Mỹ. Cuốn sách bám sát với sự kiện lịch sử và giúp người đọc hiểu rõ hơn về những tình huống và quyết định chính trị thời điểm đó.

Tóm lại, "Cuộc Đại Lạm Phát & Những Hệ Lụy" là một cuốn sách quan trọng về lịch sử kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ và cung cấp những bài học quý báu cho tình hình kinh tế hiện tại và tương lai.

Robert Jacob Samuelson (sinh ngày 23 tháng 12 năm 1945) là một nhà báo bảo thủ của The Washington Post, nơi ông đã viết về các vấn đề kinh doanh và kinh tế từ năm 1977. Ông là người phụ trách chuyên mục cho tạp chí Newsweek từ năm 1984 đến năm 2011.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.