Robert Spector

Tác giả: Robert Spector

Robert Spector là một tác giả, diễn giả và cố vấn nổi tiếng về dịch vụ khách hàng và ngành bán lẻ. Ông đã viết nhiều cuốn sách về các chủ đề này, bao gồm "The Nordstrom Way: The Inside Story of America's #1 Customer Service Company" và "Category Killers: The Retail Revolution and Its Impact on Consumer Culture." Công trình của Spector thường tập trung vào tầm quan trọng của việc tạo ra trải nghiệm khách hàng tuyệt vời và xây dựng mối quan hệ vững chắc với người tiêu dùng.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.