Srewart D. Friedman

Tác giả: Srewart D. Friedman

Stewart D. Friedman là một giáo sư tại Trường Kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania và là người sáng lập Chương trình Lãnh đạo và Dự án Tích hợp Công việc/Cuộc sống của Wharton.

Ông đã làm việc tại khoa Wharton từ năm 1984 và trở thành Giáo sư thực hành đầu tiên của Khoa Quản lý, được biết đến với các nghiên cứu và công trình trong lĩnh vực Phát triển khả năng lãnh đạo, Nguồn nhân lực và Hội nhập giữa công việc và cuộc sống. Năm 2001, Friedman đã hoàn thành nhiệm vụ làm giám đốc Trung tâm Phát triển Lãnh đạo tại Công ty Ford Motor, nơi ông đã điều hành một dự án trị giá 25 triệu USD với sự tham gia của 50 người.

Friedman đã viết nhiều cuốn sách và bài viết về chủ đề hội nhập công việc/cuộc sống, khả năng lãnh đạo và động lực của sự thay đổi. Ngoài ra, ông cũng chia sẻ thường xuyên về các chủ đề này trên tài khoản Twitter cá nhân của mình có tên là @StewFriedman.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.