Tác giả: Takeshi Furukawa

Tiến sĩ Takeshi Furukawa là một chuyên gia huấn luyện về thói quen và nhà tâm lý học người Nhật Bản. Phương pháp xây dựng thói quen mới, hình thành thói quen tích cực và cách duy trì chúng đã được Takeshi Furukawa công bố vào năm 2006. Phương pháp đặc biệt của ông cũng được đề cập trong nhiều sách về thói quen và quản lý căng thẳng.

Takeshi Furukawa cũng tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, chương trình và khóa học ngắn hạn dành cho các chuyên gia trong ngành. Ông đã giúp đỡ hơn 20.000 cá nhân trong việc phát triển bản thân, hình thành thói quen tích cực và sống một cuộc sống hạnh phúc.

Furukawa cũng là tác giả của nhiều cuốn sách về quản lý căng thẳng và thói quen, với các phiên bản dịch đã có sẵn ở Hàn Quốc, Đài Loan, Việt Nam,...

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.