Thích Thái Hòa

Tác giả: Thích Thái Hòa

Thầy sinh vào giờ Thân, ngày 18 tháng 4, năm Nhâm Thìn. Ngày tháng năm sinh trên giấy tờ khai sinh là ngày 19/5/1953. Quê quán của Thầy là Thành Công, Quảng Điền, Thừa Thiên.

Thầy xuất gia lúc 13 tuổi tại chùa Phước Duyên, Huế. Người truyền bá Phật pháp cho Thầy là Hòa thượng Thích Đảnh Lễ, người khai sơn chùa Phước Duyên-Huế. Người truyền bá nghiệp pháp cho Thầy là Hòa thượng Thích Lương Phương, Viện chủ chùa Phước Duyên – Huế.

Năm 18 tuổi, Thầy thọ Sa Di tại Tổ đình Tây Thiên Huế, do Đại lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên, Trụ trì Tổ đình Thuyền Tôn trực tiếp chỉ đạo. Hòa thượng Thích Mật Nguyện, Chánh Đại Diện GHPGVNTN, Miền Vạn Hạnh đứng đầu buổi lễ.

Năm 22 tuổi, Thầy thọ Tỷ khưu – Bồ tát giới tại Đại giới đàn Phước Huệ tổ chức tại Phật Học Viện Trung Phần, Hải Đức Nha Trang, do Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Hộ làm đàn đầu và Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ làm Đàn chủ.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.