Sách nói Mở Rộng Con Đường

Mở Rộng Con Đường

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Giới thiệu nội dung

Người biết tu tập là người hiểu cách mở rộng không gian của nhận thức, để không để nhận thức của họ bị giới hạn trong những hạn chế cục bộ và hạn chế phiến diện. Sự giới hạn và phiến diện của nhận thức đã dẫn đến sự khúc khải và phiến diện trong cuộc sống của chúng ta, và đã gây khó khăn cho chúng ta trong các quyết định và hành động hàng ngày.

Khi không gian của nhận thức mở rộng, chúng ta có cái nhìn rộng lớn hơn. Mọi sai lầm trong hành vi của chúng ta, đối với mọi vấn đề, đều bắt nguồn từ những hạn chế của nhận thức trong không gian chật hẹp. Nhận thức càng hẹp và bị hạn chế, hành động của chúng ta càng tạo ra cuộc sống của thất vọng và khổ đau nhiều hơn.

Không ai trong chúng ta cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi sống trong một không gian hạn chế, và chúng ta không bao giờ có được hạnh phúc và sự an lạc khi nhận thức của chúng ta bị hạn chế bởi giới hạn và hẹp hòi.

Thầy sinh vào giờ Thân, ngày 18 tháng 4, năm Nhâm Thìn. Ngày tháng năm sinh trên giấy tờ khai sinh là ngày 19/5/1953. Quê quán của Thầy là Thành Công, Quảng Điền, Thừa Thiên.

Thầy xuất gia lúc 13 tuổi tại chùa Phước Duyên, Huế. Người truyền bá Phật pháp cho Thầy là Hòa thượng Thích Đảnh Lễ, người khai sơn chùa Phước Duyên-Huế. Người truyền bá nghiệp pháp cho Thầy là Hòa thượng Thích Lương Phương, Viện chủ chùa Phước Duyên – Huế.

Năm 18 tuổi, Thầy thọ Sa Di tại Tổ đình Tây Thiên Huế, do Đại lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên, Trụ trì Tổ đình Thuyền Tôn trực tiếp chỉ đạo. Hòa thượng Thích Mật Nguyện, Chánh Đại Diện GHPGVNTN, Miền Vạn Hạnh đứng đầu buổi lễ.

Năm 22 tuổi, Thầy thọ Tỷ khưu – Bồ tát giới tại Đại giới đàn Phước Huệ tổ chức tại Phật Học Viện Trung Phần, Hải Đức Nha Trang, do Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Hộ làm đàn đầu và Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ làm Đàn chủ.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.