Thích Thông Lạc

Tác giả: Thích Thông Lạc

Sư thầy Thích Thông Lạc là một nhà sư nổi tiếng nhờ vào sự đắc đạo và kho tàng bài giảng mang triết lý sâu sắc. Ông được coi là vị trưởng lão đáng kính, được rất nhiều người yêu thương và kính trọng.

Trong quá trình tu tập, ông dành nhiều thời gian nghiên cứu và viết sách để giảng dạy cho đại chúng về những chủ đề như đạo đức, nhân quả, kiếp người,...

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.