Tony Schwartz

Tác giả: Tony Schwartz

Tony Schwartz sinh ngày 2 tháng 5 năm 1952 tại Mỹ. Năm 1974, ông tốt nghiệp tại Đại học Michigan, chuyên ngành Nghiên cứu Hoa Kỳ.

Sau khi tốt nghiệp, Schwartz bắt đầu sự nghiệp làm nhà báo từ năm 1975. Ông đã làm việc cho nhiều tờ báo như The New York Post, Newsweek, The New York Times và là nhân viên của tạp chí New York và Esquire.

Từ năm 1999 đến 2003, ông giữ chức vụ Chủ tịch của LGE Performance Systems và đồng tác giả cuốn sách "Sức mạnh của sự toàn tâm toàn ý" cùng với Jim Loehr, chủ tịch của LGE.

Năm 2003, Schwartz thành lập Dự án Năng lượng và mở rộng hoạt động sang Châu Âu vào năm 2005, có trụ sở chính tại London. Dự án này cung cấp dịch vụ tư vấn để tăng cường năng suất làm việc cho nhân viên và Facebook là một trong số khách hàng của công ty.

Vào tháng 10 năm 2007, bài viết "Quản lý năng lượng, không phải thời gian: Khoa học đằng sau sức bền vững" của Schwartz được đăng trên Tạp chí Harvard Business Review (HBR), đồng tác giả với Catherine McCarthy, cựu COO của The Energy Project. Bài viết mô tả tác động của chương trình đào tạo Dự án Năng lượng đến ba công ty nằm trong danh sách Fortune 500.

Năm 2010, Schwartz viết bài viết khác có tựa đề "Nghịch lý về năng suất: Cách Sony Pictures thu hút sự quan tâm bằng cách yêu cầu ít hơn" trên HBR, nhắc đến việc Sony Pictures đã áp dụng nguyên tắc của Dự án Năng lượng.

Vào tháng 5 năm 2013, Schwartz bắt đầu viết chuyên mục Life @ Work hai tuần một lần cho báo cáo tin tức tài chính DealBook của The New York Times.

Năm 2014, ông viết bài báo "Tại sao bạn ghét công việc" cùng với Phó giáo sư của Trường Kinh doanh McDonough thuộc Đại học Georgetown, về sự hợp tác giữa HBR và Dự án Năng lượng để tìm hiểu những gì làm cho mọi người hiệu quả và hài lòng trong công việc.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.