Torey Hayden

Tác giả: Torey Hayden

Torey Hayden, còn được biết đến với tên đầy đủ là Victoria Lynn Hayden, sinh năm 1951 tại Livingston, Mỹ. Bà là một nhà tâm lý học chuyên về trẻ em bị khiếm khuyết về tâm thần, là giáo viên phụ trách các chương trình đặc biệt, là giảng viên đại học và là tác giả của những câu chuyện có thật dựa trên những trải nghiệm trong cuộc sống cũng như trong quá trình làm việc của bà.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.