Trần Bình Trọng

Tác giả: Trần Bình Trọng

Rần Bình Trọng sinh vào năm 1259, là con cháu của dòng dõi vua Lê Đại Hành (Thọ Xuân-Thanh Hóa). Cha của ông là Lê Tần, một cận tướng của vua Trần Thánh Tông.

Trong cuộc chiến chống lại quân xâm lược Mông cổ lần thứ nhất vào năm 1258, Lê Tần đã có công đầu, được vua phong quốc tính là họ Trần và được biết đến với cái tên Lê phụ Trần (nghĩa là người có công phò trợ cho họ Trần). Ông còn được ban tước Bảo Văn Vương và đến năm 1274, ông được vua cử làm Giáo thụ cho thái tử Khảm (tức là vua Nhân Tông sau này).

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.