Wallace D. Wattles

Tác giả: Wallace D. Wattles

Wallace D. Wattles là một tác giả người Mỹ, sinh năm 1860 và mất năm 1911, được biết đến với cuốn sách kinh điển "Khoa học làm giàu". Ông là một trong những tác giả đầu tiên trong lĩnh vực phát triển cá nhân và tư duy tích cực.

Cuốn sách "Khoa học làm giàu" của Wallace D. Wattles, xuất bản vào năm 1910, truyền tải triết lý về làm giàu dựa trên nguyên tắc của sự tư duy và luật hấp dẫn. Cuốn sách tập trung vào việc tạo ra sự giàu có bằng cách tập trung vào tư duy tích cực, tưởng tượng và hành động đúng đắn. Nó đã trở thành tài liệu quan trọng trong lĩnh vực phát triển bản thân và thu hút sự chú ý rộng rãi.

Ngoài "Khoa học làm giàu", Wallace D. Wattles cũng viết một số cuốn sách khác về chủ đề phát triển cá nhân, tư duy tích cực và thành công, bao gồm "Khoa học trở nên tuyệt vời" và "Khoa học để khỏe mạnh".

Công trình của Wallace D. Wattles khuyến khích người đọc tìm hiểu và khai thác tiềm năng của mình thông qua tư duy tích cực, sự tập trung và hành động đúng hướng. Dù đã được xuất bản hơn một thế kỷ trước, nhưng những nguyên tắc và lời khuyên của ông vẫn đáng giá và tiếp tục tác động đến việc phát triển cá nhân và đạt được thành công trong cuộc sống.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.