William P. Young

Tác giả: William P. Young

William Paul Young, còn được gọi là Wm. Paul Young hoặc đơn giản là Paul Young, là một tác giả người Canada. Ông đã viết các tiểu thuyết The Shack, Cross Roads, Eve và cuốn sách tôn giáo Lies We Believe About God.

Young là con cả trong một gia đình gồm bốn người, sinh ngày 11 tháng 5 năm 1955 tại Grande Prairie, Alberta, Canada. Trong thập kỷ đầu tiên của cuộc đời, ông đã sống cùng cha mẹ ở vùng cao nguyên Hà Lan New Guinea (Tây Papua), nơi có những người truyền giáo. Đây là nơi của người Dani, một dân tộc sống trên cao nguyên miền tây New Guinea.

Những người này đã trở thành gia đình của ông và ông là đứa trẻ da trắng đầu tiên và người ngoại lai biết nói ngôn ngữ của họ. Điều này đã cho phép ông tiếp cận một cách đặc biệt với văn hóa và cộng đồng của họ. Khi ông sáu tuổi, ông được gửi đến một trường nội trú.

Sách nói của tác giả:

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.