Sách nói 100 Phương Pháp Truyền Động Lực Cho Đội Nhóm Chiến Thắng

100 Phương Pháp Truyền Động Lực Cho Đội Nhóm Chiến Thắng

  • 1
  • 2

Giới thiệu nội dung

Để duy trì động lực trong nhóm của họ, các nhà quản lý cần tìm cách để kiềm chế cảm xúc của mình, đồng thời giữ quyền kiểm soát những mong muốn mà nhân viên không cần phải hiểu hoặc đồng ý, và chiếm được tình cảm và tâm trí của nhân viên. Đối với nhân viên, yêu cầu phải hiểu và thích nghi nhanh chóng để đáp ứng yêu cầu từ cấp trên.

Tất cả điều này được đề cập trong cuốn sách "100 phương pháp truyền động lực cho đội nhóm chiến thắng".

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.