Sách nói 62 Giai Thoại Thời Lê Sơ

62 Giai Thoại Thời Lê Sơ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Giới thiệu nội dung

Cuốn sách 62 giai thoại thời Lê Sơ bao gồm các câu chuyện thuộc khung cảnh lịch sử thời Lê Sơ, cùng với đó là những câu chuyện về thời kỳ khởi nghĩa Lam Sơn. Sách trình bày một cách có hệ thống về cuộc đời của Lê Lợi, người đã khởi xướng và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại quân Minh đô hộ, ông cũng đã thành lập triều Lê và trở thành vị vua đầu tiên của thời Lê Sơ.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.