Sách nói 88 Kế Làm Giàu - Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh

88 Kế Làm Giàu - Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Giới thiệu nội dung

Trên chiến trường gươm giáo sáng lòe, sức mạnh chỉ là yếu tố cơ bản để chiến thắng; để vượt qua đối thủ và giành chiến thắng, cần có sự thông minh và chiến lược của tướng soái. Cuộc chiến giữa Lưu Bang và Hạng Vũ ở Cai Hạ được chiến thắng bằng "khí", trong khi trận Quan Độ của Tào Tháo được chiến thắng bằng "bịp", Gia Cát Lượng đánh bại Mãnh Hoạch bằng "tín".

Như cổ nhân đã nói: "Để chiến thắng đối thủ, điều quan trọng nhất là có mưu. Nếu có mưu định, không có đối thủ nào có thể thắng được" (Minh Thái Tổ thất huấn - Kinh viên), "thay vì đánh nhau, hãy sử dụng chiến thuật, một đòn trúng một vạn" (Phổ Thư Đỗ dự truyện). Cuộc chiến trên thương trường không gây tổn thất về sinh mạng nhưng cạnh tranh trong đó không kém phần khốc liệt. Để giành chiến thắng trong cuộc chiến thương mại, cũng cần phải thông minh và chiến lược, cố gắng để "thay đổi tình hình trong phạm vi hẹp, nhưng quyết thắng trên khoảng cách xa".

Vì vậy, những doanh nhân có ý thức chiến thắng đối thủ trong cạnh tranh cần phải đọc và nghiên cứu "kinh binh pháp" để thừa kế từ tổ tiên. Một số đồng nghiệp đã nhiệt tình áp dụng binh pháp trong công việc kinh tế, thông qua nghiên cứu kỹ lưỡng, đã biên soạn cuốn sách kết hợp binh pháp và kinh tế này. Những người sản xuất và kinh doanh hàng hóa có thể tìm thấy nhiều ý tưởng hữu ích khi đọc cuốn sách này.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.