Sách nói 9 Loại Người Bạn Cần Phòng Tránh

9 Loại Người Bạn Cần Phòng Tránh

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Giới thiệu nội dung

Từ khi còn nhỏ, chúng ta thường được mẹ nhắc nhở phải tránh xa những người xấu và chọn bạn bè cẩn thận. Tuy nhiên, không phải người xấu nào cũng giống nhau và không phải ai cũng dễ dàng nhận biết được tính cách của họ trong một xã hội đang thay đổi.

Cuốn sách "9 loại người bạn cần phòng tránh" giúp chúng ta nhận diện và tránh xa những loại người có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tư cách sống và đạo đức của chúng ta.

Tuy nhiên, để tồn tại và phát triển trong xã hội, chúng ta cần phải giao tiếp với mọi người và nhận thức rằng có những người do bản thân hoặc môi trường sống mà họ đang ở có những khiếm khuyết gây hại cho người khác.

Do đó, để sống một cuộc sống lành mạnh, tốt đẹp và bình an, chúng ta cần đọc và áp dụng kiến thức từ cuốn sách này để phân loại và tránh xa 9 loại người có những khiếm khuyết về đạo đức và tư cách sống.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.