Sách nói Axít Và Kiềm, Cẩm Nang Thực Dưỡng

Axít Và Kiềm, Cẩm Nang Thực Dưỡng

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Giới thiệu nội dung

Cuốn sách này giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về thực phẩm, từ cả hai phương diện của phương Đông và phương Tây. Phương Tây đã phát hiện ra tính chất của thực phẩm dựa trên thành phần hóa học của chúng - axit và kiềm. Mọi thực phẩm đều có tính hoặc axit hoặc kiềm, chỉ khác nhau về mức độ. Trong khi đó, phương diện phương Đông tiếp cận và phân tích thực phẩm dựa trên khái niệm âm và dương. Mọi thực phẩm đều có tính chất âm hoặc dương. Một loại thực phẩm có thể bị xem là âm so với một loại khác, nhưng nó lại được xem là dương so với một loại khác. Việc sử dụng chúng phụ thuộc vào việc kết hợp hài hòa để đạt được sự cân bằng.

Khi đọc cuốn sách này, chúng ta nhận thấy rằng đây là cuốn sách hướng dẫn cho chúng ta cách sử dụng thực phẩm trong ăn uống hàng ngày để đảm bảo sức khỏe và hạnh phúc của bản thân.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.