Sách nói Bài Phát Biểu Trong Nội Bộ Của Hứa Gia Ấn

Bài Phát Biểu Trong Nội Bộ Của Hứa Gia Ấn

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Giới thiệu nội dung

Nội dung cuốn sách gồm các phần sau:

 1. Làm việc gì cũng cần 1 cú hích
 2. Tinh thần quan trọng hơn so với mấy trận thắng liên tiếp
 3. Tinh thần trách nhiệm có thể trở thành 1 tinh thần doanh nghiệp
 4. Doanh nghiệp không có chiến lược sẽ run sợ trong cơn bão
 5. Trước làm lớn sau khiến nó trở lên vững mạnh
 6. Giữa đầu tư và đầu cơ có 1 khoảng cách nhỏ
 7. Xem đối tác như thượng đế
 8. Kinh doanh chính là 1 trò chơi
 9. Doanh nghiệp nhỏ mới quản lý thiên về tình người
 10. Quản lý chuyên sâu trung ương tập quyền
 11. Tiếp đất phải có âm thanh
 12. Con người là nhân tố quyết định tất cả công việc
Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.