Sách nói Binh Pháp Tôn Tử Và Hơn 200 Trận Đánh Nổi Tiếng Trong Lịch Sử Trung Quốc

Binh Pháp Tôn Tử Và Hơn 200 Trận Đánh Nổi Tiếng Trong Lịch Sử Trung Quốc

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

Giới thiệu nội dung

Binh pháp Tôn tử là một tác phẩm lý luận quân sự có sự xuất hiện sớm nhất và được coi là xuất sắc nhất trong bộ Vũ kinh thất thư (7 cuốn binh thư được truyền bá khắp nơi) của Trung Quốc. Các nhà khoa học quân sự hiện đại của Trung Quốc đã khám phá được những tư tưởng triết học quân sự sâu sắc và hoàn chỉnh trong tác phẩm này. Binh pháp Tôn tử gồm 13 thiên binh pháp đã tổng hợp và khám phá những kinh nghiệm chiến tranh của Trung Quốc thời cổ đại, tạo nên một hệ thống lý luận quân sự tinh thể, sắc sảo và uyên bác.

Tác phẩm này đã đào tạo và hình thành những danh tướng thiên tài trong lịch sử chiến tranh Trung Quốc như Tôn Tẫn (mà nhiều nhà sử học cho rằng là cháu nội của Tôn tử), Úy Liêu thời Chiến Quốc, Hàn Tín đời Hán, Lý Tịnh đời Đường, Nhạc Phi đời Tống và nhiều danh tướng khác. Các nhà sử học đánh giá rằng tất cả những mưu lược được truyền tụng lâu nay trong Tam Quốc chí hầu hết đều xuất phát từ Binh pháp Tôn tử.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.