Sách nói Búp Sen Xanh

Búp Sen Xanh

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Giới thiệu nội dung

"Búp sen xanh" của nhà văn Sơn Tùng là một tác phẩm cho chúng ta cái nhìn sâu sắc vào tuổi thơ, tuổi trẻ và quá trình trưởng thành của một con người vĩ đại, người được xem là tượng đài yêu quý của dân tộc Việt Nam - Hồ Chí Minh. Tác phẩm này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hoàn cảnh, môi trường và điều kiện cuộc sống của ông từ khi mới chào đời, qua quá trình lớn lên và trưởng thành. Bao gồm cả môi trường gia đình, học tập, và tương tác xã hội.

Đặc biệt, môi trường này đã đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức và tư tưởng của Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể khẳng định rằng những phẩm chất đạo đức và tư tưởng mà ông đã tích luỹ và rèn luyện từ gia đình, quê hương, trường học và xã hội là nguồn gốc cơ bản của đạo đức và tư tưởng của vị lãnh tụ vĩ đại này. Đó là những phẩm chất và tư tưởng đã giúp ông trở thành anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hoá thế giới được tôn vinh.

Sơn Tùng, tên đầy đủ là Bùi Sơn Tùng (sinh năm 1928 tại Nghệ An, mất lúc 23h05 ngày 22 tháng 7 năm 2021 tại Hà Nội), ông là nhà văn Việt Nam với nhiều tác phẩm về lãnh tụ Hồ Chí Minh và các danh nhân cách mạng, danh nhân văn hóa Việt Nam, trong đó nổi tiếng nhất là tiểu thuyết Búp sen xanh viết về cuộc đời Hồ Chí Minh.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.