Sách nói Các Bậc Vĩ Nhân Lập Quốc Trong Lịch Sử Việt Nam

Các Bậc Vĩ Nhân Lập Quốc Trong Lịch Sử Việt Nam

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Giới thiệu nội dung

Lịch sử dân tộc Việt Nam kéo dài hàng ngàn năm, đánh dấu bởi nhiều sự kiện quan trọng và thăng trầm khác nhau. Từ những thời kỳ huyền tích như câu chuyện về Lạc Long Quân và Âu Cơ, nguồn gốc huyền thoại của người Việt, đến thời kỳ của 18 vị vua Hùng thống trị vùng đất Âu Lạc, được thể hiện qua sự tôn vinh tại đền Hùng ở núi Nghĩa Lĩnh, tỉnh Phú Thọ.

Trong giai đoạn Bắc thuộc kéo dài hơn 1.000 năm, dân tộc Việt Nam đã trải qua những giai đoạn quan trọng như sự nổi lên của các nhà lãnh đạo dũng cảm như Bà Trưng và Bà Triệu, cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm và sự thống nhất dưới triều đại của các vị vua như Lý Nam Đế và Lê Lợi. Cuối cùng, với chiến thắng của Ngô Vương, Việt Nam đã bắt đầu một thời kỳ độc lập mới.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.