Sách nói Cách Người Do Thái Quản Lý Tiền & Tài Sản

Cách Người Do Thái Quản Lý Tiền & Tài Sản

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Giới thiệu nội dung

Cuốn sách này giải thích và cung cấp các ví dụ cụ thể để giúp chúng ta hiểu tại sao nghệ thuật quản lý tiền bạc và tài sản của người Do Thái lại gây ấn tượng và thu hút sự ngưỡng mộ và học hỏi từ toàn cầu, xác nhận vị thế của họ là "những doanh nhân hàng đầu thế giới".

Trong hàng ngàn năm sống trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, người Do Thái đã rút ra những bài học kinh nghiệm về cách làm giàu, quản lý tiền bạc và tài sản, và sử dụng tiền bạc một cách đặc biệt so với các dân tộc khác. Họ coi tiền bạc và trí tuệ có mối quan hệ mật thiết với nhau: trí tuệ phải tạo ra tiền bạc mới là trí tuệ thực sự tồn tại - và tiền bạc phải kết hợp với trí tuệ để có khả năng "tiền tạo thêm tiền".

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.