Sách nói Chiến Lược Đại Dương Xanh

Chiến Lược Đại Dương Xanh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Giới thiệu nội dung

Cuốn sách "Chiến lược đại dương" màu xanh cung cấp phương pháp tiếp cận việc xây dựng chiến lược một cách hệ thống nhằm vô hiệu hóa cạnh tranh. Khác biệt với những quan điểm truyền thống về chiến lược, cuốn sách này mang đến những ý tưởng đột phá, mở ra một hướng đi mới để đạt được chiến thắng trong tương lai.

"Khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ không còn thấy cạnh tranh là điều khó khăn như trước. Kim và Maulborgne đã xây dựng một mô hình thuyết phục về việc áp dụng các chiến lược theo phong cách sáng tạo, thay vì việc giành giật thị trường như các lý thuyết trước đây. Chỉ riêng việc nhấn mạnh vào hoạt động cải tiến giá trị và cam kết vì lợi ích của nhà đầu tư cũng đủ để khiến "Chiến Lược Đại Dương Xanh" trở thành cuốn sách mà mọi giám đốc điều hành cũng như mọi sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh cần phải đọc."

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.