Sách nói Đạo Làm Người Của Tăng Quốc Phiên

Đạo Làm Người Của Tăng Quốc Phiên

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23

Giới thiệu nội dung

"Đạo Làm Người của Tăng Quốc Phiên" là một tập hợp lớn của tri thức về chữ nhẫn trong đạo lý làm người của Trung Hoa cổ đại. Cuốn sách này tóm tắt tất cả kinh nghiệm về đạo lý và sự nhẫn nhục trong cuộc sống của Tăng Quốc Phiên, một nhân vật lịch sử nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa.

Cuốn sách này phân tích bốn khía cạnh quan trọng của chữ nhẫn: tâm nhẫn, dục nhẫn, danh nhẫn, và hành nhẫn, và làm rõ cách Tăng Quốc Phiên áp dụng chúng trong cuộc sống của mình. Từ việc học hành, quản lý quốc gia, đối diện với người khác, cho đến quản lý quân đội, Tăng Quốc Phiên đã thể hiện nhẫn nhục và sự nhẫn nhịn một cách nhất quán.

Cuốn sách này không chỉ tập trung vào sự kiên cường của Tăng Quốc Phiên, mà còn nhấn mạnh về sự kiên nhẫn và lòng nhẫn nhịn nhằm giải quyết các khó khăn và thách thức trong cuộc sống. Thành công của Tăng Quốc Phiên đã được nhiều người biết đến, và sự kiên nhẫn của ông đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống và sự nghiệp của ông.

Bức thư "Hảo hán đánh gãy răng, hòa máu uống" là một phần của câu chuyện về Tăng Quốc Phiên, khi mà ông đã đánh bại quân địch và chiến thắng trận đầu tiên trước quân Thái Bình. Mặc dù có lý do để khen ngợi ông, người thầy của Tăng Quốc Phiên lại gửi bức thư với nội dung kỳ cục này. Từ đó, câu nói này đã trở thành một câu danh ngôn và một nguyên tắc tâm nhẫn mà Tăng Quốc Phiên luôn tuân theo trong sự nghiệp và cuộc sống của mình.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.