Sách nói Địa Ngục Du Ký

Địa Ngục Du Ký

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Giới thiệu nội dung

Việc tin hay không tin là quyền của mỗi người, phụ thuộc vào trình độ tiến hóa tâm linh của từng người. Tuy nhiên, nếu không tin khi còn sống, khi đến âm phủ, sẽ phải tin thôi. Hành trình đến đó rất đáng sợ và sau đó sẽ bị luân hồi thành cầm thú, mọc lông, mọc sừng. Khi đó, không tin cũng phải tin.

Tuy nhiên, khi đã đến âm phủ thì dù có hối tiếc, ăn năn, sám hối, cầu xin cách mấy cũng không được vì đã quá trễ. Vì vậy, khi còn sống, hãy tin đạo, giác ngộ, ăn năn và hành thiện để chuộc tội và có hiệu quả.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.