Sách nói Én Liệng Truông Mây 1

Én Liệng Truông Mây 1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Giới thiệu nội dung

Trong truyện "Én Liệng Truông Mây", những nhân vật hiệp sĩ được mô tả như những người tinh thần lý tưởng, luôn hướng tới ý nghĩa chia sẻ của tầng lớp giàu có để ủng hộ những người nghèo. Họ là những hình mẫu xuất phát từ môi trường xã hội thời đó, nơi Phật giáo là Quốc giáo và triết lý Tam giáo đồng lưu của Chúa Nguyễn Phúc Chú đã làm cho xã hội Đàng Trong trở nên hoàn hảo hơn, thân thiện hơn và phát triển hơn.

Tác giả Vũ Thanh đã tóm lược hình ảnh của những hiệp sĩ Việt một cách ngắn gọn nhưng rất sâu sắc. Những hiệp sĩ này thể hiện phẩm chất của người quân tử, đức độ trung dung của Nho giáo, tính cách tiêu sái của Lão giáo, lòng từ bi của Phật giáo và tinh thần nhân ái của truyền thống Việt Nho. Điều này là một sự kết hợp đáng ngưỡng mộ giữa các giá trị và tư tưởng tôn giáo và triết học từ các trường phái khác nhau trong xã hội Việt Nam thời kỳ đó, tạo ra những hình mẫu hiệp sĩ lý tưởng và đáng khâm phục.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.