Sách nói Én Liệng Truông Mây 2

Én Liệng Truông Mây 2

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Giới thiệu nội dung

Cuộc khởi nghĩa của những người áo vải đất Tây Sơn vào cuối thế kỷ 18 đã trở thành một sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Dù ban đầu bị gọi là bọn dấy loạn, nhưng sau đó cuộc dấy nghĩa của ba anh em nhà Tây Sơn đã thay đổi bộ mặt chính trị của đất nước.

Cuộc khởi nghĩa này được ghi nhận trong chính sử Việt Nam, vì nhờ nó cả một thể chế cầm quyền cung Vua phủ Chúa kéo dài trăm năm hơn đã bị xóa bỏ. Những trận chiến nổi tiếng như trận Rạch Gầm – Xoài Mút và trận Ngọc Hồi – Đống Đa đã góp phần tạo nên một vương triều Tây Sơn tạm ngắn ngủi nhưng với chính nghĩa sáng ngời và khẩu hiệu "Lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo". Cuộc khởi nghĩa của nhà Tây Sơn nhận được sự ủng hộ từ đông đảo mọi tầng lớp dân cư, và nó đã thay đổi hoàn toàn tình hình chính trị và xã hội của đất nước.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.