Sách nói Hy Vọng Tuyệt Đối

Hy Vọng Tuyệt Đối

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Giới thiệu nội dung

Lúc muốn từ bỏ, hãy mở trang sách này và tìm thấy niềm hy vọng. Khi tận cùng tuyệt vọng, khi muốn bỏ mọi thứ, quyển sách này sẽ là hướng dẫn cuộc sống - mang lại sức mạnh để vượt qua những khó khăn. Khi lòng gục ngã, khi đọc quyển sách này, quý vị sẽ thắng thế trước tuyệt vọng. Mỗi từ trong quyển sách là một giọt mồ hôi từ tâm hồn của tôi...

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.