Sách nói Khả Năng Cải Thiện Nghịch Cảnh

Khả Năng Cải Thiện Nghịch Cảnh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Giới thiệu nội dung

Trong bối cảnh khó khăn, Taleb nhấn mạnh vai trò quan trọng của tính không chắc chắn, khiến cho nó trở nên đáng mong đợi và thậm chí cần thiết. Ông đề xuất rằng sự cải thiện trong bối cảnh khó khăn nên được xây dựng và phát triển. Khả năng cải thiện trong bối cảnh khó khăn không chỉ đơn giản là khả năng phục hồi.

Khả năng phục hồi chỉ có thể chịu đựng và trở lại trạng thái ban đầu sau những cú sốc; trong khi khả năng cải thiện trong bối cảnh khó khăn đề cập đến việc trở nên ngày càng tốt hơn. Hơn nữa, khả năng cải thiện trong bối cảnh khó khăn còn có khả năng chống lại những dự đoán sai lầm và được bảo vệ trước những biến cố bất lợi.

Trang tổng hợp những sách nói hay, truyện audio, mới nhất, chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí.